Chirurgia stomatologiczna

lek. dent. Tomasz Barłóg

piątek od godz. 16.00

(po uzgodnieniu telefonicznym)

Zakres usług

  1. IMPLANTY
  2. ekstrakcje zębów
  3. usuwanie zębów zatrzymanych
  4. resekcje wierzchołków korzeni
  5. plastyka połączenia ustno – zatokowego
  6. usuwanie torbieli (+badanie histopatologiczne)
  7. usuwanie zmian na błonie śluzowej
  8. nacinanie ropni
  9. korekty wyrostka zębodołowego, rekonstrukcje kości, podnoszenie dna zatoki szczękowej

Pacjentów umawiamy telefonicznie lub podczas wizyty w gabinecie na konkretne terminy. Ustalony termin jest potwierdzany w dniu poprzedzającym wizytę poprzez rozmowę telefoniczną bądź wiadomość sms.

Każdy zabieg stomatologiczny przeprowadzany u pacjentów niepełnoletnich
wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego.